МВР

ОД Благоевград

 

Чрез електронен портал на МВР гражданите могат да проверят и заплатят он-лайн задълженията си по ЗДвП

02 май 2018

Пътна полиция провежда специализирана полицейска операция, чийто акцент са невръчените електронни фишове и неиздължените в срок задължения по Закона за движението по пътищата. Тя е в ход от 30 април и ще продължи до 6 май, неделя. Екипи на Пътна полиция ще бъдат разположени по пътищата в цялата страна и най-вече по шосетата, водещи към граничните контролно-пропускателни пунктове. Освен водачите, проверки за невръчени фишове, ще се извършват на пътниците, които притежават свидетелства за управление на МПС.

ОДМВР-Благоевград уведомява  гражданите за възможността през интернет страницата на МВР, рубриката „Административни услуги“ и под рубриката „Електронни справки и услуги“ да проверяват и погасяват он-лайн задълженията си за нарушения по Закона за движение по пътищата. В първата опция „Задължения по документи, издадени от Пътна полиция-МВР“ е възможно да се направи справка за задължения по фиш, акт за установяване на административно нарушение, наказателно постановление. Изисква се въвеждането на ЕГН или номер на свидетелството за управление на МПС, или на издадения документ /фиш, наказателно постановление/. На същото място е възможно да се извърши и разплащане по електронен път. В графата „Заплащане“ – „Заплащане на глоби по издаден фиш/електронен фиш“ и „Заплащане на глоба по наказателно постановление“ гражданите ще намерят подробни разяснения как да направят това. Страницата може да се посети от следния линк:

 

линк

 

 03 май 2018 | 15:26