МВР

ОД Благоевград

 

14 май 2018

Успешно приключи двугодишното обучение по програма “Детско полицейско управление“ в гр.Благоевград

 

        

Под девиза: „Аз спазвам правилата“ през периода 2016 – 2018 г. се реализира инициираната от МВР национална превантивна програма „Детско полицейско управление“ в гр. Благоевград. Под ръководството на полицейски инспектор Р. Харалампиев от 01 РУ „Полиция“ с учениците от трети/четвърти „д“ клас от ОУ “Димитър Талев“ работят експерти от различни направления на дейност – инспектор ДПС, полицейски служител водач на служебно куче, инструктор по полицейска лична защита, пътен полицай, експерт от РСПБЗН, експерт-криминалист, психолог от сектор „Лаборатория - гр. Благоевград“ при ИП - МВР, както и доброволци от БЧК. Обучението преминава под атмосферата на повишен познавателен интерес и ентусиазъм от страна на учениците.

Важно е да се отбележи, че децата бяха заинтригувани от темите свързани с усъвършенстване на социалните им компетенции, проведени под интерактивна форма на обучение. Активни и инициативни по време на тренингите продуцираха идеи и голям обем от предложения в упражненията за „мозъчна атака“, успешно се ориентираха в обсъжданите въпроси и извеждаха рационални изводи след дискусиите. Допаднаха им и загряващите упражнения, а особен интерес предизвика изработването на т.н. „мисловна карта“ на тема „Коледа в нашето ДПУ“ и „Социалния атом на моя клас“. Всяко занятие завършваше с позитивно настроение и повишено самочувствие, а закриването на обученията - с усмивки и благопожелания.

През 2017 г. в Двореца на децата в гр. София за креативната идея да изобрази по-мащабно наученото през първия етап на програмата ученичката Десислава Узунова от ДПУ - Благоевград бе класирана на I място в провеждания национален конкурс за рисунка. А на 25-27.04.2018 г. в първенство под егидата на ГДНП и със съдействието на СА на МВР и БМЧК в НСА „В. Левски“ екипът от четирима представители също показа отлични знания и умения по полицейска лична защита, по безопасност на движението по пътищата и за оказването на първа долекарска помощ.

 

Изображения

 14 май 2018 | 15:46