МВР

ОД Благоевград

 

Провеждане на областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2018 г.

25 май 2018

На 31.05.2018 г. от 11:00 ч. в базата на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград (Младежки дом - гр. Благоевград) ще се проведе областно състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации". Учениците, които ще вземат участие в състезанието ще покажат своите знания и умения по оказване на първа помощ, гасене на пожари, както и действия при наводнения, земетресения и промишлени и радиационни аварии.

Изображения

 25 май 2018 | 14:51