МВР

ОД Благоевград

 

Приключи първата от трите кампании на Акция „Зима“

13 ное 2017

 

 

Кампанията „С безопасно пътно средство през зимата“  се проведе от 01 до 10 ноември, като дейността на полицейските служители бе насочена към превенция над поведението на водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.

През този период основно бе извършван контрол за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа.  От полицейските служители е взето своевременно отношение  в случаите на установени водачи на ППС движещи се без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и намалена видимост. При извършване на регистрация и пререгистрация на ППС контролът бе насочен към изправността на светлините и тяхното съответствие с нормативните изисквания, а също така бяха извършвани проверки на изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

 20 ноември 2017 | 16:49