МВР

ОД Благоевград

 

06 март 2018

Отчет за дейността през 2017 година се проведе в ОДМВР-Благоевград ​

 

 

В присъствието на главен комисар  Младен Маринов – главен секретар на МВР, главен  комисар Светлан Кичиков–директор на ГД „Гранична полиция“, д-р Атанас Камбитов –кмет на гр.Благоевград, г-н Бисер Михайлов - областен управител на гр.Благоевград, прокурор Христо Георгиев – окръжен прокурор на Благоевград, както и представители на Районна прокуратура и Районен съд Благоевград, от старши комисар Николай Хаджиев – директор на ОДМВР-Благоевград, бе представен годишният отчет на дирекцията за изминалата 2017 година.

Старши комисар Николай Хаджиев отчете, че през изминалата  година са предприети и реализирани комплекс от мерки по изпълнение дейностите по приоритетите и програмите на МВР, които значително са подобрили работата на дирекцията по всички направления и са допринесли за постигнатите високи резултати.

Дирекцията се намира на 6-то място по брой регистрирани престъпления в сравнение с останалите ОДМВР в страната. Регистрирани са 3 698 престъпления, като по криминална линия те са 3 245 , а по икономическа - 453.

Доминираща престъпност за периода са престъпленията против собствеността – 1634, в частност кражбите – 1294. На второ място са общоопасните престъпления – 1241, в частност престъпленията по транспорта – 655. Престъпления против личността са 149 бр.

Въпреки усложнената оперативна обстановка през 2017г.  ОДМВР Благоевград постигна добри резултати в разкриваемостта на престъпленията 49,43%, като средното за страната е (45,93%). Разкрити са 344 престъпления, регистрирани в предходни периоди.

В ОДМВР Благоевград са установени 1632 лица като извършители на престъпления на територията на дирекцията. Установени са 545 лица извършители на престъпления против собствеността през разглеждания период, от които 434 са извършителите на кражби и 22 на грабежи. Общо 59 са извършителите на престъпления против личността. Установените извършители на: ПЗО са 9 лица, а на хулиганства 14 лица.

По криминална линия са разкрити 1709 бр. престъпления т.е. 52,67% на разкриваемост, което е с 5,09 пункта над средното за страната (47,58%).

Въпреки усложнената оперативна обстановка през отчетния период, ОДМВР Благоевград постигна добри резултати в разкриваемостта на криминалните престъпленията.

Повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата е един от основните приоритети на дирекцията. По отношение на пътния травматизъм се наблюдава намаление на тежките ПТП с 20,88%. Регистрирани са с 76 броя по-малко тежки ПТП. Загинали са 26 души (-13), а с 82 по-малко са ранените участници в движението. Престъпленията против транспорта заемат най-голям дял от общоопасните. Те не са същински криминални престъпления, но имат изключително значение за превенцията на пътя. Разкриваемостта е изключително висока 85,04%. Наблюдава се намаление в регистрираните такива.

През следващата година усилията ще бъдат насочени към подобряване на разкриваемостта по всички линии на дейност.

Динамиката на обстановката и бързопроменящата се среда на сигурност предполагаха максимална концентрация и ангажираност на целия състав на дирекцията, адекватни управленски решения и постоянство в изпълнението на професионалните задължения за постигане на основните задачи, залегнали в Приоритетите на МВР 2017 година, а именно:

  • Повишаване ефективността на дейностите по превенция и разкриваемостта на т. нар “битова престъпност”, престъпленията против личността и собствеността на гражданите с акцент върху малките населени места и рисковите групи, и по отношение на икономическите престъпления с акцент контрабанда, измами, злоупотреби с ДДС, престъпления с акцизни стоки и други ощетяващи държавния бюджет, които се характеризират с висока степен на латентност;
  • Намаляване на пътния травматизъм и повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата;
  • Подобряване ефективността и качеството в дейността по разследването;
  • Добро взаимодействие с ГДНП и ефективно сътрудничество с гражданското общество, органите на местната власт и стриктното изпълнение на приоритетите и програмите на МВР.

Главен комисар Младен Маринов поздрави служителите на ОДМВР-Благоевград с постигнатите резултати като подчерта, че високото качество на работа е проличала и в реализациите по линия на противодействие на наркоразпространението, сводничеството и лихварството проведени на територията, обслужвана от дирекцията. Представителите на местната власт също изразиха задоволство от постигнатото при съвместната работа. Д-р Атанас Камбитов – кмет на гр.Благоевград изтъкна, че градът е спокоен и сигурен благодарение на отговорната работа на полицейските служители. Областният управител г-н Бисер Михайлов използва момента да благодари за добрата комуникация и координация по време на бушуващия пожар в Кресненското дефиле, в резултат на което не бе допуснато да има човешки жертви.

 

 

 

 

 06 март 2018 | 16:06