МВР

ОД Благоевград

 

06 февруари 2020

Началникът на РУ-Разлог главен инспектор Христо Арнаудов бе гост на конференция по повод стартиране на проект “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - Разлог и РСПБЗН – Разлог“

На проведена днес в община Разлог конференция по повод стартиране на проект “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - Разлог и РСПБЗН – Разлог“ бяха оповестени целите, дейностите и търсените резултати на проекта, а именно  да се  подобри енергийната ефективност на сградите, да се осигури достъп на хората с увреждания и да бъдат подобрени условията на труд на полицейските служители. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Главен инспектор Арнаудов благодари на кмета и председателя на Общински съвет – гр.Разлог за оказаната подкрепа и изказа увереност, че подобрените условия на труд ще допринесат значително за ползотворната работа на служителите.

 

Изображения

 05 март 2020 | 17:25