МВР

ОД Благоевград

 

В ход е Акция "Зима"

07 ное 2018

За времето от 01.11.2018г. до 30.11.2018г. стартира традиционната Акция „Зима“, чиято цел е превенция над поведението на водачите на ППС и пешеходците при зимни условия. В рамките на акцията ще се проведат три кампании:

 

-           Кампания „С безопасно пътно средство през зимата“ – насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др., която ще се проведе в периода от 01 до 10 ноември 2018г., като 6 ноември ще бъде обявен за Ден без велосипедисти -жертви на пътя.

 

-           Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ – насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците, която ще се проведе в периода от 11 до 20 ноември 2018г., като 13 ноември ще бъде обявен за Ден без пешеходци – жертви на пътя.

 

-           Кампания „Безопасно шофиране през зимата“ – насочена към водачите на всички превозни средства, техническа изправност на автомобилите и поведението спрямо пешеходците, която ще се проведе в периода от 21 до 30 ноември 2018г., като 20 ноември ще бъде обявен за Ден без водачи и пътници в МПС – жертви на пътя.

 

За трите кампании на акцията са планирани специализирани полицейски операции със съответната насоченост. Съвместно с местните власти ще се извършват проверки за наличие на регистрация, изправността на светлинната и светлоотразителна сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. При проверките ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипедисти, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника, като при установяване на движещите се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка извън населените места през тъмната част на денонощието и при намалена видимост ще се взима съответното отношение. Ще се извършва активен контрол за спазване на правилата за безопасно пресичане от страна на пешеходците, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, движещи се неправилно особено извън населените места. Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, показващи явно намерение да пресекат неправилно, като при констатирани нарушения полицейските органи ще взимат отношение на място. По време на акция „Зима“ ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП. При необходимост ще бъдат изготвени предписания до стопаните на пътя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!

 

За изправността

 

            Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)

            Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)

            Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

200 лв. – при констатирани значителни неизправности

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

За гумите

            Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)

Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания

            Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

 

            Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

            Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

 

За поддръжката

            Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки

            Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг

            Смени водата с антифриз

            Провери работи ли парното

 

За сигурността

            Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене

            Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг

            При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение

 

За съобразителността

            Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение

            Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път

            За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи 

 07 ноември 2018 | 11:06