МВР

ОД Благоевград

 

05 септември 2018

В периода от 10 до 16 септември 2018 г. предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември

 

В периода от 10 до 16 септември 2018 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. Mероприятията по повод „Седмица на пожарната безопасност”, са планирани и са пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.

Във всички териториални звена на РДПБЗН – Благоевград се откриват временни приемни за граждани с открити телефони и ще се проведат дни на отворените врати. Предвидено е провеждането на демонстрации на професионалните способности на пожарникарите и спасителите за адекватна реакция при справянето с последиците от пожари, природни и предизвикани от човека бедствия.

Във връзка с организирането и провеждането на традиционната  „Седмица на пожарната безопасност” и честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14ти септември, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и териториални звена на дирекцията в област Благоевград предвиждат следното:

Планираните мероприятия по градове може да видите  ТУК

 

 

Изображения

 05 септември 2018 | 13:36