МВР

ОД Благоевград

 

Брой приети заявления-14.02.2020 г.

14 фев 2020

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА НА ЗВЕНАТА БДС ПРИ ОДМВР БЛАГОЕВГРАД ОТНОСНО ПРИЕТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Във връзка с изтичащия голям брой български лични документи през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи,  с цел предотвратяване струпването на голям брой граждани пред гишетата на звената „Български документи за самоличност“ и избягване на напрежение, ОДМВР Благоевград призовава гражданите да подменят личните си документи преди изтичането на крайния срок на тяхната валидност.

Напомняме, че всички български граждани с постоянен адрес на територията на цялата област Благоевград могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт – обикновена услуга (до 30 дни) във всяко звено „Български документи за самоличност“ на ОДМВР Благоевград.

Заявления за бърза и експресна услуга се подават само в ОДМВР Благоевград.

Готовите документи се получават, там където са подадени заявленията.

Всеки български гражданин, притежаващ български валиден квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт по електронен път на интернет адрес e-uslugi.mvr.bg

Брой приети заявления:

14.02.2020г.

Лични карти

Паспорти

СУМПС

Сектор БДС

ОДМВР Благоевград

82

58

Не приемат заявления

02 РУ Благоевград

26

27

Не приемат заявления

РУ Гоце Делчев

23

24

15

РУ Разлог

13

24

9

РУ Банско

5

10

9

РУ Сандански

10

12

12

РУ Петрич

20

22

13

Сектор „Пътна полиция“

Не приемат заявления

Не приемат заявления

41

 

 17 февруари 2020 | 17:12