МВР

ОД Благоевград

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: " Изготвяне на инвестиционен проект с детайли по одобрено Задание за обновяване, преустройство, основен ремонт и изграждане на система за видеонаблюдение на помещени...

25 май 2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: " Изготвяне на инвестиционен проект с детайли по одобрено Задание за обновяване, преустройство, основен ремонт и изграждане на система за видеонаблюдение на помещения за настаняване на задържани лица и нелегални мигранти в РУ Петрич при ОДМВР Благоевград, извършване на оценяване на съотвествието на инвестиционните проекти, изготвяне на комплексен доклад и упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол ( контрол на количеството, качеството и съответствието на изпълняваните демонтажни и строително-монтажни работи и влаганите материали) и координатор по безопасност и здраве при изпълнение на демонтажните и строително-монтажните работи за обект РУ Петрич при ОДМВР Благоевград", поддейност 2 "Подобряване на условията при задържане на нелегални мигранти в Областните дирекции на МВР" от спорозумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 - "Укрепване на капацитета, свързан с миграционния натиск на външните граниици в Р България" по обособени позиции.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: " Изготвяне на инвестиционен проект с детайли по одобрено Задание за обновяване, преустройство, основен ремонт и изграждане на система за видеонаблюдение на помещения за настаняване на задържани лица и нелегални мигранти в РУ Петрич при ОДМВР Благоевград, извършване на оценяване на съотвествието на инвестиционните проекти, изготвяне на комплексен доклад и упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол ( контрол на количеството, качеството и съответствието на изпълняваните демонтажни и строително-монтажни работи и влаганите материали) и координатор по безопасност и здраве при изпълнение на демонтажните и строително-монтажните работи за обект РУ Петрич при ОДМВР Благоевград", поддейност 2 "Подобряване на условията при задържане на нелегални мигранти в Областните дирекции на МВР" от спорозумение № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 - "Укрепване на капацитета, свързан с миграционния натиск на външните граниици в Р България" по обособени позиции.

 

Одобрено задание за проектиране

Схема

Скица / виза

Приложение 1 - оферта

Приложение 2 - техническа спецификация ОП 1

Приложение 3 - техническа спецификация ОП 2

Приложение 4 - методика за оценка

Приложение 5 - декларация

Приложение 6 - декларация

Приложение 7 - декларация

Приложение 8 - декларация

Приложение 9 - декларация

Приложение 10 - проект договор ОП 1

Приложение 11 - проект договор ОП 2

Съобщение рег. № 244000-8161/19.06.2017 г.

Протокол рег. № 244р-11817-04.07.2017 г.

Съобщение рег. № 244000-8866-04.07.2017 г.

Протокол рег. № 244р-12871-20.07.2017

Договор рег. № 244д-25/21.08.2017 г.

 

 

 

 

 

 21 август 2017 | 17:14