МВР

ОД Благоевград

 

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия / ниско напрежение/ от краен снабдител на обектите на ОДМВР Благоевград"

02 юни 2017

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия / ниско напрежение/ от краен снабдител на обектите на ОДМВР Благоевград"

Списък на обектите на ОДМВР Благоевград снабдявани с електрическа енергия /ниско напрежение/

Допълнение към списък на обектите на ОДМВР - Благоевград, снабдявани с електиречска енергия /ниско напрежение/

Лиценз

Приложение № 1 към лиценз

Становище на АОП - контрол

Покана за сключване на договор рег. № 244000-14001/18.10.2017 г.

 

 
Прикачени документи Договор рег. № 244д-62 от 14.12.2017 г.   (pdf - 1,10MB) - 08 яну 2018 11:26
Обяление изх. № 244000-17449 от 29.12.2017 г.   (pdf - 1,81MB) - 08 яну 2018 11:27
Обявление за приключен договор изх. № 244000-17451 от 29.12.2017 г.   (pdf - 765,00KB) - 08 яну 2018 11:32

 08 януари 2018 | 11:32