МВР

ОД Благоевград

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП. "Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства по щата на ОДМВР Благоевград

30 мар 2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП. "Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства по щата на ОДМВР Благоевград

 

Документация

 

Приложение 1

 

Приложение 2

 

Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП

 24 юни 2017 | 00:03