МВР

ОД Благоевград

 

Решение за откриване на процедура за доставка на газ

14 сеп 2018

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за котелна отоплителна инсталиция в административните сгради на ОДМВР Благоевград и 01 РУ Благоевград, находящи се на адрес: гр. Благоевград, ул. "Владо Черноземски" № 3".
Прикачени документи Решение за откриване на процедура за доставка на газ   (pdf - 1,28MB) - 14 сеп 2018 16:42

 14 септември 2018 | 16:43