МВР

ОД Благоевград

 
 

Услуги по регистрация и отчет на ППС и собствениците им
 • Първоначална регистрация на ППС на ново превозно средство
 • Регистрация на ППС с първоначална регистрация в държава – членка на ЕС
 • Регистрация на ППС с първоначална регистрация в държава извън ЕС
 • Продуктова такса при първоначална регистрация на МПС
 • Зачисляване на ППС от друг регион в Област Благоевград
 • Промяна собствеността на ППС, регистрирани в Област Благоевград
 • Промяна на регистрационен номер
 • Издаване на транзитна регистрация
 • Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС
 • Прекратяване на регистрация на превозното средство
 • Издаване на временни регистрационни табели на фирми, извършващи внос и продажба на ППС
 • Издаване на Удостоверение за собственост (настояща и бивша) на ППС
 • Временно спиране от движение на регистрирано пътно превозно средство по искане на собственика
 • Пускане в движение на пътно превозно средство