МВР

ОД Благоевград

 

Издаване на свидетелства за управление на МПС

 

 • Издаване на свидетелство за управление на МПС при първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС
 • Издаване на свидетелство за управление на МПС при придобиване на правоспособност за управление на МПС от нова категория
 • Издаване на свидетелство за управление на МПС при възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки
 • Подмяна на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане срока на валидност
 • Подмяна на свидетелство за управление на МПС, поради промяна в данните на водача - след подменена лична карта
 • Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС,поради унищожаване, повреждане, изгубване или кражба
 • Издаване дубликат на контролен талон
 • Издаване удостоверение за правата и наложените наказания на водач на МПС
 • Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"
 • Издаване на удостоверения за консулски отдел по местоотчет
 • Получаване на готово свидетелство за управление на МПС