МВР

ОД Благоевград

 

Връчване на наказателно постановление и ЗППАМ , заплащане на дължими глоби по НП, фишове и ел.фишове, обжалване. (гише № 1 на партера в сектор Пътна полиция-Благоевград)

 

- След връчване на  наказателното постановление можете в 7 дневен срок  да обжалвате наложената санкция пред Районен съд, чрез административно наказващия орган. Жалбите против връчени НП и ел.фишове се изготвят в два екземпляра и се депозират в деловодството на сектор Пътна полиция – Благоевград.

- Ако пропуснете тези срокове наказателното постановление влиза в сила.

- При доброволно заплащане на наложената гроба се счита , че не обжалвате наказателното постановление и незабавно получавате контролния си талон.

- Глобата по влязло в сила НП, решение или определение на съда се заплаща в едномесечен срок. При незаплащане на глобата в указания срок свидетелството за правоуправление може да Ви бъде отнето чрез съставяне на заповед за прилагане на принудителни административни мерки на основание чл.171,т.1,б.”д” от ЗДвП.

-  отнетите свидетелства   за правоуправление се връщат на водачите след  заплащане дължимите глоби изцяло и представяне на платежни документи.

- Справки на водачи се извършват на гише № 1само лично след представяне на документ за самоличност.