МВР

ОД Благоевград

 

Образец декларация по чл. 20а ЗВПНРБГЕСЧТС за адрес

ЗАПИСАН В УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

ЗДРАВНО- И ФИНАНСОВООСИГУЕНО ЛИЦЕ ДОКУМЕНТИ

РАБОТНИК С ТР. ДОГОВОР В БЪЛГ. ФИРМА

САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТО ЛИЦЕ В РБ

ЧЛЕН СЕМЕЙСТВО НА ГРАЖД НА ЕС ДОКУМЕНТИ

ГРАЖДАНИ НА ЕС ПОСТ. ПРЕБИВАВАНЕ - УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТ. ПРЕБИВАВАНЕ В РБ НА ГЕС И ЧТС

ОБРАЗЕЦ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖ. ПРЕБИВАВАНЕ В РБ НА ГЕС И ЧТС

ОБРАЗЕЦ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БРЕКЗИТ

Директива 200386ЕО на Съвета

Директива 200438ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Директива 200950ЕО на Съвета

ДИРЕКТИВА 201436ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА 201436ЕС НА ЕП И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА 201466ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Директива 2003109ЕО на Съвета

Директива 2003110ЕО на Съвета

Директива 2004114ЕО на Съвета

Директива 2008115ЕО на Европейския Парламент и на Съвета

Конвенция за прилагане на споразумението отШенген

Регламент (EО) № 10302002 на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1560 ОТ 2003 Г. НА КОМИСИЯТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343 ОТ 2003 Г. НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 5392001 НА СЪВЕТА

Регламент (ЕО) № 8102009 на Европейския Парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 15602003 НА КОМИСИЯТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 604 ОТ 2013 Г. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 6032013 НА ЕП И НА СЪВЕТА