МВР

ОД Благоевград

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНАТА ПО “КОНТРОЛ НАД ОБЩООПАСНИТЕ СРЕДСТВА” В РУ на ОДМВР - БЛАГОЕВГРАД

01 РУ - БЛАГОЕВГРАД тел. за контакти 073/867 219
Понеделник - от 13.30 ч. до 17.00 ч.
Сряда - от 09.30 ч. до 17.00 ч.
Петък - от 09.30 ч. до 12.00 ч.
Мл. ПИ “КОС”-  мл. експерт Пламен Георгиев

02 РУ – БЛАГОЕВГРАД тел. за контакти 073/867 586
Понеделник - от 13.30 ч. до 17.00 ч.
Сряда - от 09.30 ч. до 17.00 ч.
Петък - от 09.30 ч. до 12.00 ч.
Мл. ПИ “КОС”-  мл. експерт Кирил Праматаров

РУ – САНДАНСКИ тел. за контакти 0746/3 21 21
Понеделник - от 09.00 ч до 12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 15.00 ч.
Сряда - от 11.00 ч до 15.00 ч.
Петък - от 09.00 ч до 12.00 ч.
Мл. ПИ “КОС”-  мл. експерт Сергей Танев

РУ – ПЕТРИЧ  тел. за контакти 0745/62 166
Понеделник - от 13.30 ч. до 17.00 ч.
Сряда - от 09.30 ч. до 17.00 ч.
Петък - от 09.30 ч. до 12.00 ч.
Мл. ПИ “КОС”-  мл. експерт Борислав Белчев

РУ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  тел. за контакти 0751/60101
Понеделник - от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Петък -от 09.00 ч. до 17.00 ч.
Мл. ПИ “КОС”-  мл. експерт Тома Харизанов

РУ - БАНСКО тел. за контакти 0749/88660
Понеделник - от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда - от 10.00 ч. до 17.00 ч.
Петък - от 14.00 ч. до 16.00 ч.
Мл. ПИ “КОС”-  мл. експерт Николай Валеюв

РУ – РАЗЛОГ тел. за контакти 0747/80361
Понеделник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Вторник - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Сряда - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък - от 09.00 ч. до 12.00 ч.
Мл. ПИ “КОС”-  мл. експерт Светослав Кулин