МВР

ОД Благоевград

 

КОС

 

 

Приемно време на звената по “Контрол над общоопасните средства” в РУ на ОДМВР - Благоевград

 

Придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

 

Подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на огнестрелно оръжие

 

Образци бланкови документи, заявления и уведомления

 

Такси по закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

 

Забрани за носене и употреба на оръжие и санкции по ЗОБВВПИ

 

Правила за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие

 

Пневматично, газово и сигнално оръжие


Описание на услугите по КОС, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл.16 от Наредбата за административно обслужване


Description of the services related to the control of hazardous materials pursuant to the requirements of Annex 3 to Article 16 of the Regulation on Administrative Services


Описание на услугите по ЧОД/Description of the services in the field of Private Security Services


Постановление № 98 от 7 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР

Таксите за извършване на административно обслужване  и глобите по наказателни постановления по КОС, могат да бъдат платени и чрез картово разплащане  чрез ПОС терминално устройство.