МВР

ОД Благоевград

 

Български лични документи на хора с увреждания

 

За хората с увреждания, които нямат възможност да посетят паспортните служби за подаване на заявления за издаване на български личен документ, се предоставя възможност да бъдат посетени по домовете и обслужени от мобилна група, след подадена от техни близки молба за посещение.

 

Молбите се подават в ОДМВР Благоевград или РУ на МВР по постоянен адрес.
Необходими документи: валидно решение на ТЕЛК, ако има издадено такова.