МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС Благоевград

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

БДС 02 РУ Благоевград

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Св. Димитър Солунски“, № 83А

Телефон 073/867 564

e-mail: [email protected]