МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС Благоевград

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

СПП – ОДМВР Благоевград

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Св. Димитър Солунски“№ 83