МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

БДС РУ Сандански

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Сандански, п.к.2800, ул. „Малешевска“, № 2

Телефон 073/867 128

e-mail: [email protected]