МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

БДС РУ Разлог

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Разлог, п.к.2760, ул. „Братя Каназиреви“, № 1

Телефон 073/867 703

e-mail: [email protected]