МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

БДС РУ Петрич

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Петрич, п.к.2850, ул. „Ал. Стамболийски“, № 21

Телефон 073/867 006

e-mail: [email protected]