МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

БДС РУ Гоце Делчев

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Отец Паисий“, № 2

Телефон 073/867 948

e-mail: [email protected]