МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

БДС РУ Банско

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Банско, п.к.2770, ул. „Глазне“, № 39А

Телефон 073/867 868

e-mail: [email protected]