МВР

ОД Благоевград

 

Сектор БДС Благоевград

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен адрес

ОДМВР Благоевград

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Владо Черноземски“, № 3

Телефони 073/867 500; 073/867 316; 073/867 285

e-mail: [email protected]