МВР

ОД Благоевград

 

 

Прием на заявления за обикновена услуга – срок на изпълнение до 30 дни

 

 

ОДМВР/РУ

 

 

Сектор БДС Благоевград

Работно време на звената БДС

Административен адрес

 

от понеделник до петък

 

ОДМВР Благоевград

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Владо Черноземски“, № 3

02 РУ Благоевград

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Св. Димитър Солунски“, № 83А

РУ Банско

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Банско, п.к.2770, ул. „Глазне“, № 39А

РУ Гоце Делчев

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Отец Паисий“, № 2

РУ Петрич

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Петрич, п.к.2850, ул. „Ал. Стамболийски“, № 21

РУ Разлог

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Разлог, п.к.2760, ул. „Братя Каназиреви“, № 1

РУ Сандански

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Сандански, п.к.2800, ул. „Малешевска“, № 2