МВР

ОД Благоевград

 

 

Прием на заявления за експресна услуга – срок на изпълнение до 8 часа

 

 

ОДМВР/РУ

 

 

Сектор БДС Благоевград

Работно време на звената БДС

Административен адрес

 

от понеделник до петък

 

ОДМВР Благоевград

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Владо Черноземски“, № 3