МВР

ОД Благоевград

 

 Къде и кога може да се подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт?

      Заявления за издаване на лична карта и/или паспорт се подават по постоянен адрес в ОДМВР и РУ към тях. Българските граждани могат да изберат в кое РУ на територията на областта да подадат заявление за издаване на  български личен документ. 
      Всички звена „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР и РУ към тях приемат заявления за обикновена услуга. Заявления за бърза или експресна услуга се приемат само в ОДМВР Благоевград.

ОДМВР/РУ

 

 

Сектор БДС Благоевград

В звеното се приемат заявления с

Работно време на звеното БДС от понеделник до петък

Административен (пощенски) адрес

Обикновена услуга до 30 дни

Бърза услуга до 3 работни дни

Експресна услуга до 8 часа

 

 

ОДМВР Благоевград

Да

Да

Да

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Владо Черноземски“, № 3

02 РУ Благоевград

Да

Да

 

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Благоевград, п.к.2700, ул. „Св. Димитър Солунски“, № 83А

РУ Банско

Да

 

 

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Банско, п.к.2770, ул. „Глазне“, № 39А

РУ Гоце Делчев

Да

 

 

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Гоце Делчев, п.к.2900, ул. „Отец Паисий“, № 2

РУ Петрич

Да

 

 

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Петрич, п.к.2850, ул. „Ал. Стамболийски“, № 21

РУ Разлог

Да

 

 

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Разлог, п.к.2760, ул. „Братя Каназиреви“, № 1

РУ Сандански

Да

 

 

От 08.30 часа до 17.30 часа

Гр. Сандански, п.к.2800, ул. „Малешевска“, № 2

 

 E-mail за мнения, препоръки и въпроси: [email protected]