МВР

ОД Благоевград

 

ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

места за подаване на СУМПС обикновена услуга 

Бърза услуга

до 10 работни дни

места за подаване на СУМПС бърза услуга 


Контакти:

 

СПП – ОДМВР Благоевград

РУ Гоце Делчев 

РУ Разлог

РУ Банско

РУ Петрич

РУ Сандански

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път 

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД 

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР 

 

Издаване на СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

Заявление за издаване на СУМПС на български граждани може да се подаде и в РУ при ОДМВР Благоевград по постоянен адрес, в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга.
Във всички останали случаи е необходимо да посетите сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Благоевград по Вашия постоянен адрес.

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към сектор „Пътна полиция” ОДМВР Благоевград

 

Банкова сметка

BIC:

RZBB BGSF

Райфайзенбанк - клон Благоевград

IBAN:

BG94RZBB91553120037718