МВР

ОД Благоевград

 

    Издаване на паспорт

ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ 

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

места за подаване - обикновена услуга 

Бърза услуга

до 3 работни дни

места за подаване - бърза услуга 

 

Експресна услуга

до 8 работни часа

места за подаване - експресна услуга 

Контакти:

 

 

ОДМВР Благоевград 

02 РУ Благоевград

РУ Гоце Делчев

РУ Разлог

РУ Банско

РУ Петрич

РУ Сандански

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г. 

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г. 

20

40

100

 Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г.

40

80

200

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път 

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД 

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г. 

20

40

100

Издаване на паспорт на лица над 70 г. 

10

20

50

Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто 

3

6

15

 

Банкова сметка

BIC:

RZBB BGSF

Райфайзенбанк - клон Благоевград

IBAN:

BG94RZBB91553120037718