МВР

ОД Благоевград

 

ОДМВР БЛАГОЕВГРАД

  ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

  места за подаване - обикновена услуга

Бърза услуга

до 3 работни дни

 места за подаване - бърза услуга

   

Експресна услуга

до 8 работни часа

места за подаване - експресна услуга 

 

 

Контакти:

 

ОДМВР Благоевград         

02 РУ Благоевград

РУ Гоце Делчев           


РУ Банско

РУ Разлог

РУ Петрич

РУ Сандански

 Първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка лична карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Лична карта на лица от 18 до 58 г. 

(с валидност 10 г.)

18

36

90

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД 

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР
 

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. 

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 

2

4

10

 

Банкова сметка

BIC:

RZBB BGSF

Райфайзенбанк - клон Благоевград

IBAN:

BG94RZBB91553120037718