МВР

ОД Благоевград

 

ОДМВР Благоевград

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
            (
бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

места - подаване за обикновена услуга 

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

 места - подаване за бърза услуга

 

Контакти:

 

 

ОДМВР Благоевград 

 

 

Карта на бежанец 

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут 

30

60

Карта на чужденец получил убежище 

40

80

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път 

 

Плащане чрез картово разплащане 

 

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец 

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец получил убежище 

55

110

 

 

Банкова сметка

BIC:

RZBB BGSF

Райфайзенбанк - клон Благоевград

IBAN:

BG94RZBB91553120037718

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец