МВР

АПН

 

Учебник „ЗАЩИТА НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”

21 мар 2013

Автор: доц. Георги Гоцев, д-р, член на АПН

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината "Организация на основните формирования от сектора за сигурност и отбрана" и е предназначен да подпомага слушателите и студентите при обучението им във Военна академия "Георги Стойков Раковски". В него са представени основни теоретични постановки, нормативни и концептуални документи и базови знания в областта на организацията и управлението на службите за сигурност и за обществен ред, разгледани в светлината на съвременните теоретични постановки и практиката в тази доскоро ограничена за широките читателски кръгове област.

 

 23 май 2017 | 18:09