МВР

АПН

 

Излезе монографията „ Престъпления, противозаконно лишаване от свобода”

21 яну 2012

Монографията „ Престъпления, противозаконно лишаване от свобода” е издадена през 2010г. във връзка с извършените общо 19 официално регистрирани случаи на отвличане в София.

Освен актуалността на криминалните деяния  ОТВЛИЧАНЕ и ПРОТИВОЗАКОННО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, авторите проф. д-р Борислав Йотов и д-р Григор Вълков,  разглеждат този вид криминални престъпления като възможност за  трансформация на тези престъпни деяния във форма на ТЕРОРИЗЪМ, като вземане на ЗАЛОЖНИЦИ. В монографията е направен опит да бъде извършена наказателно-правна характеристика на различните хипотези на чл. 142 и 142а от НК. Посочена е разликата между престъпленията ОТВЛИЧАНЕ и ПРОТИВОЗАКОННО ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и международното престъпление – вземане на заложници. Направен е обзор на Хартата за правата на човека и на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Цитираните и анализирани нормативни актове са в сила към момента на издаване на монографията.

 23 май 2017 | 18:09