МВР

АПН

 

Стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз

16 фев 2012

През декември 2003 г. Европейският съюз прие европейската стратегия за сигурност, която се отнася до външното измерение на сигурността в Европа.

През февруари 2010 г., по време на шестмесечното председателство на Испания, Съветът допълни тази стратегия, като прие стратегия за вътрешна сигурност.

Тази стратегия беше одобрена от Европейския съвет на заседанието му от 25—26 март 2010 г.

 

Прикачени документи Стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз   (pdf - 944,00KB) - 11 юни 2017 14:41

 23 май 2017 | 18:09