МВР

АПН

 

Стабилизирането на органите на полицията и сигурността за по-ефективно противодействие срещу икономическата престъпност в условията на икономическа криза е държавна необходимост

16 юли 2013

Д-р Григор Вълков – адвокат – САК, член на Управителния съвет на
Асоциацията на полицейските началници

Докладът е представен в Секция 3-Политики, програми и практики за сигурност и обществен ред на Юбилейната международна научна конференция:
„ДЕСЕТ ГОДИНИ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СИГУРНОСТ В НБУ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЯ НА ДИНАМИЧНА И ТРУДНОПРЕДВИДИМА СРЕДА”, проведена на 20 юни 2013г. в  Аулата на Нов български университет.

 23 май 2017 | 18:09