МВР

АПН

 

Оценка на Европол за заплахата от организирана престъпност, 2011 г.

18 яну 2012

Organised Crime Threat Assessment-OCTA

Хага - Нидерландия.

Организираната престъпност се променя и става все по-разнообразна по отношение на методите си, груповите структури и влияние върху обществото, разкрива Оценката на Европол за заплаха от организираната престъпност, публикувана днес.

Двугодишният доклад, в който се оценяват настоящите и очаквани тенденции в сферата на организираната престъпност с влияние в Европейския съюз, разглежда появата на нови криминални дейности, белязани все по-често от мобилни и изключително гъвкави групи, опериращи в множество райони и криминални сектори.

„Организираната престъпност в Европа е бизнес за милиарди евро, а мащабът й продължава да се разраства. Все по-широкото навлизане на Интернет и мобилните технологии, разпространението на канали и методи за незаконен трафик, както и възможностите, предлагани от глобалната икономическа криза допринасят за развитието на една още по-сериозна заплаха от организираната престъпност", каза Роб Уейнрайт, директор на Европол.

В доклада се отбелязва факта, че криминалните групи действат във все повече области и с по-разнообразни „стоки”, престъпните им интереси стават все по-разнообразни, подобряват стабилността си в момент на икономическа нестабилност и разширяват възможностите си да откриват и оперират на нови незаконни пазари. Дейности като измами с въглеродни кредити или кредитни карти, както и фалшификация на стоки, привличат все по-голям интерес сред престъпните групи поради по-ниската степен на очакван риск.

В доклада има и изчисление в което се посочва, че организираните престъпни групи са извлекли повече от милиард и половина евро от измами с кредитни карти в ЕС. Въпреки, че стандартът за чипове EMV осигурява много висока степен на защита при картови транзакции в рамките на ЕС, липсата на широкото му приложение в други региони принуждава издателите на кредитни карти в ЕС да запазят досегашната технология с магнитни ленти. В резултат, половината от кражбите, извършени с клонирани карти от ЕС са извършени извън самия Европейски съюз.

Сътрудничеството между различните организирани групи е по-силно от всякога, преодолява всички национални, етнически и бизнес различия. Все по-доброто сътрудничество улеснява и засилва практиката на бартера, при която незаконни стоки по-скоро се разменят, отколкото да се закупуват с пари в брой. Това прави дейностите на организираната престъпност по-трудно забележими за властите, които се занимават с криминални активи.

Напоследък Интернет технологиите се очертават като ключов инструмент, улесняващ по-голямата част от офлайн дейностите на организираната престъпност. Освен високотехнологичните престъпления, измамите с разплащателни карти, разпространение на детско порно и пиратски аудио-визуални материали, широката употреба на интернет улеснява синтеза, екстракцията и разпространението на незаконни вещества, набирането и прехвърлянето на жертви на човешки трафик, улесняването на нелегална имиграция, доставките на незаконни стоки, трафик на застрашени видове и много други криминални дейности. Освен това Интернет се използва изключително много за канал за сигурна комуникация и пране на пари от криминални групи.

В географско отношение най-сериозните дейности на организираната престъпност в ЕС се опират върху логистична структура, разположена около пет главни точки.

Северозападната точка има ролята на основен координационен център за разпространение на наркотици, поради близостта си с изключително доходни пазари, добре развитата си търговска и транспортна инфраструктура, както и производствения си капацитет. Североизточната точка е транзитен център за незаконни стоки към и от бившия Съветски съюз, както и база на силни поликриминални групи с международен обхват. С бързото разширяване на Европа, през последните две години литовските организирани престъпни групи нанесоха сериозни щети. Югозападната точка запазва водещата си роля в трафика и разпространението на кокаин и канабисова смола, въпреки промяната в източна посока на някои канали, а в момента служи и като транзитна зона за жертви на трафик на хора за сексуална експлоатация. Южната точка продължава да бъде център на криминалното предприемачество, фалшифицирането на валута и стоки, транзитна зона за жертви на трафик на хора и незаконни имигранти, както и база на някои от престъпните групи в Европа, разполагащи с най-сериозни ресурси.

От всички точки Югоизточната търпи най-голямо развитие през последните няколко години в резултат на все по-големия трафик през Черно море, разпространението на множество балкански канали за незаконни стоки към и от Европейския съюз, както и значително увеличение на незаконната имиграция през Гърция. Тези обстоятелства в региона обуславят формирането на Балканската ос за трафик към Европейския съюз, състояща се от Западните Балкани и Югоизточна Европа. В държави в които се събират няколко канала от Балканите и Черно море, като Унгария например, в момента текат процеси по установяване на нови транзитни центрове. Престъпни групи от Албания, Турция и бившия Съветски съюз се опитват да разширят интересите си в ЕС и може да експлоатират възможностите, предлагани от евентуалното присъединяване на България и Румъния към Шенгенската зона, както и новите и бъдещи визови изключения за държави от Западните Балкани, Украйна и Молдова.

„Оценката на Европол е категорична по въпроса за организираната престъпна дейност в Европейския съюз. Тя ще бъде използвана от министри, полицейски началници и законотворци, за да поставят приоритети и ефективни мерки. Европол се надява, че ще продължава да играе значителна роля в борбата срещу организираната престъпност”, заяви директорът на Европол Роб Уейнрайт.

 

 23 май 2017 | 18:09