МВР

АПН

 

Успешно приключи работата на международната конференция СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА,"Стратегията на ЕС 2020 и сигурността в Югоизточна Европа".

24 сеп 2010

Отличната организация на конференцията СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА,"Стратегията на ЕС 2020 и сигурността в Югоизточна Европа" с основното съдействие на Асоциация на полицейските началници за осми пореден път привлече интереса на широк кръг участници и гости от сферата на сигурността.

Форума отчете присъствие на над 600 посетители. Посланиците на САЩ, Великобритания, Испания и Русия взеха активно участие с официални приветствия към аудиторията на форума. Гости от дипломатически мисии и представителството на Европейската комисия в страната, военни и полицейски аташета уважиха с присъствието си важността на форума.
Тази година тематичните направления на форума бяха по по темите: „Партньорство за защита на критичната инфраструктура на Югоизточна Европа”, „Подготовка на Република България за приобщаване към Шенгенското пространство” и „Финансово-икономическата криза и стабилността в Югоизточна Европа”. Модератори на паралелните сесии бяха съответно заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова, заместник-министъра на вътрешните работи Павлин Димитров, който е  член на Асоциация на полицейските началници и Румен Миланов – Председател на Асоциация на полицейските началници и секретар на Съвета по национална сигурност при МС.

 23 май 2017 | 18:09