МВР

АПН

 

19 април 2016

Кръгла маса на тема: "Превенция на престъпността в малките населени места. Взаимодействие между местното самоуправление и полицията", 15 април 2016г.

По инициатива на Асоциацията на пълицейските началници и с подкрепата на фондация Ханс Зайдел се проведе кръгла маса на тема "Превенция на престъпността в малките населени места. Взаимодействие между местното самоуправление и полицията"

 На 15 април 2016г., в гр. София по инициатива на Асоциацията на пълицейските началници и с подкрепата на фондация Ханс Зайдел се проведе Четвъртата кръгла маса на тема „Превенция на престъпността в малките населени места и взаимодействието между органите за местно самоуправление и полицията.“. В кръглата маса взеха участие главен комисар Георги Костов, главен секретар на МВР, Бойко Славчев, административен секретар на МВР, Богдан Мирчев, представител за България на фондация Ханс Зайдел, Богдан Станчев, секретар Национално сдружение на общините в Р. България, директорите на ОДМВР - София, Перник, Кюстендил и Благоевград, Лидия Борисова, секретар на Националния съвет по превенция на престъпността и съветник на министъра на вътрешите работи, полицейски инспектор Зорница Шуманова, Лазар Додев, директор в Министерството на образованието и науката, Татяна Иванова, изпълнителен директор на Индустриален клъстър „Сигурност”, членове на Асоциацията на полицейските началници, представители на ГД” Национална полиция”, екперти по проблемите, кметове и представители на общини, представители на неправителствени организации.
Модератор на кръглата маса бе проф. д-р, о.р. генерал-лейтенант Румен Миланов.
По време на кръглата маса бяха обсъдени проблемите на превенцията в малките населени места и взаимодействието между органите за местно самоуправление и полицията.
Беше представен одобрения от Националният съвет по превенция на престъпността План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите за периода 2016-2018 г.
Разгледани бяха възможностите на Сектора за частна охранителна дейност. Акцентира се върху необходимостта от подобряване на взаимодействието между полицията и охранителните фирми и съживяването на подписания Меморандум за сътрудничество с полицията.
Обсъдени бяха възможностите за реализиране на инициативи на органите на държавна власт и местно самоуправление – „Да работим съвместно”.
Представени бяха модели на организация на полицията и взаимодействието с                                  гражданите в страните от ЕС.
Споделени бяха положителни практики при взаимодействието на органите на местно самоуправление и полицията.

Изображения

 23 май 2017 | 18:09