МВР

АПН

 

03 юни 2019

На 28.05.2019 г., в сградата на Интер Експо Център се проведе Кръгла маса на тема: „Киберсигурност. Предизвикателства пред институциите и бизнеса в България“, организирана от Асоциацията на полицейските началници в Р България

Във форума взеха участие г-н Младен Маринов - Министър на вътрешните работи , г-н Пламен Нунев – Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при НС на Р България, гл. комисар Христо Терзийски – Директор на ГДНП, отговорни служители и експерти от сектор „Сигурност“, представители на Главна прокуратура на Р България, Столична община, държавни агенции, представители на бизнеса.
В дискусията се включиха широк кръг от специалисти, които подчертаха необходимостта от обединяване усилията на държавните институции и бизнеса за успешното противодействие на киберпрестъпността.

Изводи от работата на конференцията
Изображения

 09 август 2019 | 12:27