МВР

АПН

 

П Р О Г Р А М А за дейността на Асоциацията на полицейските началници през 2021 г.

12 фев 2021

На заседание на Управителния съвет на Асоциацията на полицейските началници /АПН/, проведено на 27.01.2021 г. беше приета следната програма за дейността на АПН през 2021 г.:
1. Популяризиране дейността на Асоциацията на полицейските началници, чрез страницата на АПН в сайта на МВР и други форми.
Срок: постоянен
Отг.: УС

2. Организиране и провеждане на Отчетно събрание на АПН.
Срок: 30.05.2021 г.
Отг.: УС

3. АПН съвместно с Академията на МВР да бъде инициатор за организиране и провеждане на допълнителни курсове за обучение и квалификация на оперативния и охранителен състав на СДВР и ОДМВР.
Срок: 30.06.2021 г.
Отг.: УС

4. Организиране и провеждане на кръгла маса „Превенция на домашното насилие“.
Срок: 30.07.2021 г.
Отг.: УС

5. Провеждане на традиционната конференция „Сигурността в Югоизточна Европа“.
Срок: 30.09.2021 г.
Отг.: УС

6. Организиране и провеждане на кръгла маса „Превенция на престъпността в малките населени места и безопасността на движението в тях“.
Срок: 30.10.2021 г.
Отг.: УС

7. Издаване на списание „Българска полиция“.
Срок: 30.03.2021 г.
30.09.2021 г.
Отг.: Редакционен съвет

8. Провеждане на заключителния етап от проекта „Наказателния процес от А до Я“.
Срок: 30.11.2021 г.
Отг.: УС

9. Организиране и честване професионалните празници на Министерство на вътрешните работи – 5 юли и на българската полиция – 8 ноември.
Срок: 05.07.2021 г.
08.11.2021 г.
Отг.: УС

10. Активизиране дейността на АПН по подобряване електронната страница на АПН в сайта на МВР, по участие на членовете на АПН в организираните форуми и събития, събиране на членския внос, по прием на нови членове и по подобряване финансовото състояние на АПН.
Срок: постоянен
Отг.: УС

11. Провеждане редовни заседания на Управителния съвет.
Срок: постоянен
Отг.: УС

27.01.2021 г. Управителен съвет
Гр. София

 12 февруари 2021 | 16:45