МВР

Академия на МВР

 

00563-2020-0008 „ Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на сгради в ЦСПП - гр. Пазарджик към Академия на МВР“

12 юни 2020

Проект на договор - 12.06.2020


Обявление продължение

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 3,93MB) - 12 юни 2020 17:34
Обявление за поръчка   (pdf - 6,48MB) - 12 юни 2020 17:35
Документация за участие   (pdf - 590,00KB) - 12 юни 2020 17:36
Техническа спецификация   (docx - 33,00KB) - 12 юни 2020 17:40
Техническо задание   (pdf - 56,17MB) - 12 юни 2020 17:40
Образци на документи   (docx - 59,00KB) - 12 юни 2020 17:41
Образци еЕЕДОП   (zip - 84,00KB) - 12 юни 2020 17:43
Протокол   (pdf - 4,53MB) - 28 юли 2020 13:57
Решение за определяне на изпълнител   (pdf - 1,25MB) - 28 юли 2020 13:58
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Фрибул ООД   (pdf - 552,00KB) - 29 юли 2020 16:16

 29 юли 2020 | 16:16