МВР

Академия на МВР

 

Приемът на документи за задочно обучение в АМВР приключва на 22 юни

22 юни 2020

Напомняме на кандидатите за обучение в Академията на МВР, които не подлежат на специализиран подбор, че приемът на документи приключва на 22 юни 2020 г.
Този регламент се отнася за кандидатстващите за придобиване на ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" в задочна форма на обучение.

 23 юни 2020 | 08:41