МВР

Академия на МВР

 

22 юни 2020

Млади възпитаници на Kung Fu To`A – Bulgarian Martial Arts Academy и Международна академия „Командос“ бяха на посещение в Академията на МВР

На 19.06.2020 г. деца от летния лагер на Международна академия „Командос“ (МАК) заедно със своите инструктори посетиха Академията на МВР. Младежите, които са членове на Kung Fu To`A – Bulgarian Martial Arts Academy (kungfu-bulgaria.com), преминават през разностранна специализирана подготовка в МАК и придобиват теоретични и практически умения от професията на командоса. Ректорът старши комисар проф. дн Любомир Тимчев лично посрещна подрастващите и им разказа историята на Академията, на какво се обучават курсантите, какви способности развиват и какви дейности изпълняват. Преподаватели от АМВР също се включиха в представянето на учебния процес – ст. преподавател Татяна Станкова и асистент Антон Желев изнесоха на децата урок по криминалистика в криминалистическата лаборатория, а старши преподавател Марио Илиев ги запозна със спортната подготовка и майсторството на личната защита. Младите командоси разгледаха и учебния полигон, на който курсантите провеждат практическите си занятия по полицейските дисциплини. По време на наситената им програма в АМВР децата не спираха да се удивляват на видяното, с любопитство и интерес се включваха в беседите и не криеха задоволството, но и уважението си към полицейската професия.

МАК и Академията на МВР споделят общи ценности и се стремят да възпитават своите обучаеми в дух на родолюбие, да изграждат у тях воля за победа, да утвърждават принципите на справедливостта и обществено отговорното поведение. Чрез взаимно уважение и подкрепа двете сродни организации демонстрират как ефективно трябва да бъдат подпомагани подрастващите в тяхната професионална ориентация и в изграждането им като достойни личности и защитници на националните интереси.

Международна академия „Командос“ (makbg.com) е учредена през 2012 г. Неин основател и председател е акад., проф. Юлий Абаджиев – полковник от резерва на Българската армия, генерал-полковник от Специалните части на Черноморската казаческа армия на Украинското казачество и носител на множество най-високи отличия по линия на националната сигурност и борбата с тероризма. Той е създател на системата за специализиран ръкопашен бой  (СРБ) и подготовката на командоси за армията ни. Спецификата на интересите, заниманията и дейностите сближава преподавателите и членовете на МАК и АМВР и е в основата на добрите им взаимоотношения през годините.

По покана на МАК през изминалата седмица ректорът на АМВР старши комисар проф. дн Любомир Тимчев и ст. преподавател Марио Илиев бяха на посещение в техния тренировъчен център. На официална и тържествена церемония Председателят на МАК - акад., проф. Юлий Абаджиев, удостои проф. Тимчев с Почетен орден „Белият кръст“ в знак на признание за приноса на ректора за ползотворното сътрудничество между академиите и цялостния му професионален успех. 

Изображения

 23 юни 2020 | 14:41