МВР

Академия на МВР

 

Дати за провеждане на защита на дипломни работи и държавни изпити за ОКС "магистър"

04 юни 2020

Провеждане на защита на дипломни работи и държавни изпити със студентите за придобиване на ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение по следните специалности към факултет „Полиция“ при Академията на МВР:

                                                           Учебна 2019/2020 г.

  1. Специалност „Публична администрация“:

Защита на дипломни работи:

 - редовна сесия: 16.07.2020 г. от 09.00 ч.

 - поправителна сесия: 15.10.2020 г. от 09.00 ч.

Държавен изпит:

- редовна сесия: 17.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 16.10.2020 г. от 09.00 ч.

2. Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“:

Защита на дипломни работи:

 - редовна сесия: 23.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 22.10.2020 г. от 09.00 ч

Държавен изпит:

- редовна сесия: 24.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 23.10.2020 г. от 09.00 ч.

 

3. Специалност „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“:

Защита на дипломни работи:

 - редовна сесия: 27.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 29.10.2020 г. от 09.00 ч.

Държавен изпит:

- редовна сесия: 28.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 30 10.2020 г. от 09.00 ч.

 

           4. Специалност „Защита на националната сигурност“:

Защита на дипломни работи:

 - редовна сесия: 13.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 08.10.2020 от 09.00 ч.

Държавен изпит:

- редовна сесия: 14.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 09.10.2020 г. от 09.00 ч.

 

5. Специалност „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“

Защита на дипломни работи:

 - редовна сесия: 20.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия:26.10.2020 г. от 09.00 ч.

Държавен изпит:

- редовна сесия: 21.07.2020 г. от 09.00 ч.

- поправителна сесия: 27.10.2020 г. от 09.00 ч.


Защитите и изпитите ще се проведат присъствено в Ректората на АМВР.

 04 юни 2020 | 14:33