МВР

Академия на МВР

 

ВАЖНО! На 15.06.2020 г. стартира специализираният подбор за прием на курсанти в Академията на МВР

09 юни 2020

Уважаеми кандидати,

Първият етап от специализирания подбор за прием на курсанти - медицинско освидетелстване, стартира на 15.06.2020 г. То ще се провежда в сградата на Академията на МВР - гр. София, бул. "Александър Малинов" № 1, вход от страната на Бизнес парк.
Явяването ще се извършва по графици, които са публикувани на интернет страницата на Академията.
Кандидатите трябва да се явяват на посочения адрес на съответната дата в 07,45 ч.
Подробности за  процедурата тук.

Процедурите по специализирания подбор ще се провеждат при изпълнение на противоепидемичните мерки - недопускане на струпване на хора, спазване на необходимата дистанция и др.
Кандидатите трябва да носят лични предпразни средства - маски, ръкавици.

 15 юни 2020 | 15:01