МВР

Академия на МВР

 

09 декември 2019

Oфицерът за връзка на Фронтекс за България проведе лекция пред курсанти на АМВР

На 03.12.2019 г., по покана на АМВР, г-жа Дита Новицка - офицер за връзка на Фронтекс за България, проведе лекция пред курсанти от специалност „Гранична полиция“ в Академията на МВР. Лекцията беше на тема „Фронтекс – Европейската агенция за гранична и брегова охрана“ и се проведе на английски език.
Присъстващите курсанти проявиха голям интерес към представената тема, проведе се дискусия по актуални въпроси и за основните предизвикателства на настоящата обстановка в Европа, в чийто контекст функционира Агенцията. Обсъдени бяха въпроси като миграционния поток, новия регламент за дейността на Фронтекс, създаването на постоянен корпус и т.н.
Г-жа Новицка изрази готовност за бъдещо сътрудничество с АМВР, включително провеждане на други презентации по конкретни теми от областта на граничната сигурност в Европа. 

Изображения

 09 декември 2019 | 10:54